Jeśli chcesz wykazać się własną inicjatywą dekoratorską , masz ciekawy pomysł ? Zawsze możesz skorzystać z naszej wypożyczani. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów napisz lub
zadzwoń , z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie.

PROSTE ZASADY:

1.Wybierz interesujące przedmioty.
2.Zapytaj o dostępność w wybranym terminie.
3.Zarezerwuj termin.
4.Wpłać zadatek(40% ostatecznej kwoty) – da Ci to pewność rezerwacji w określonym terminie.
5.Ustal termin odbioru/dostawy dekoracji oraz ich zwrotu.
6.Przy odbiorze wpłać pozostałą kwotę.

Kreatywna Zieleń wprowadziła do swojej oferty usługę wypożyczania elementów dekoracyjnych. Informujemy, że oferta jest stale poszerzana, dlatego gdy nie znajdziesz wszystkich potrzebnych Ci elementów prosimy o kontakt dorogą mailową lub zadzwoń 500 810 277

Wynajem neonowych i ledowych napisów oraz ścianek na wesela, imprezy okolicznościowe oraz sesje zdjęciowe

Postumenty, świeczniki, Podtalerze, numerki na stół, geometryczne dekory, rozpiska gości

POSTUMENTY, KANDELABRY, PODTALERZE, NUMERKI NA STÓŁ, ŚWIECZNIKI, ROZPISKA GOŚCI

NAPIS ŻARÓWKOWY LOVE, MIŁOŚĆ,CIĘŻKI DYM, DEKORACJA ŚWIATŁEM,girlandy żarówkowe

ŚCIANKA BUKSZPANOWA, ŚCIANKA GLAMOUR, KURTYNY LED, STELAŻE, PERGOLE

girlandy żarówkowe, LAMPIONY

DYWANY, WSTĄŻKI, LAMPIONY, MATERIAŁY

SERWETY, OBRUSY, TIULOWE SKIRTINGI

PODTALERZE, ŚWIECZNIKI, WAZONY, postumenty, kandelabry, NUmeracja stołów, LUSTRZANE PODSTAWKI, 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA

Podmiotem udostępniającym artykuły do wypożyczenia jest:
Kreatywna Zieleń Katarzyna Kowalska
ul. Średnia 32/34; 26-600 Radom
NIP: 1231394962, REGON: 369974696
zwany dalej Kreatywna Zieleń

Podmiot wypożyczający-klient, korzystający z usług Kreatywna Zieleń, zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM

 1. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Zamawiającego nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia, chyba że obie strony uzgodniły inaczej.
 2. W przypadku niemożliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych artykułów kurierem za dodatkową opłatą lub transportem własnym Kreatywna Zieleń za dodatkową opłatą. Wysyłka nastąpi nie później niż 2 dni przed datą wydarzenia. Dogodna data transportu Kreatywna Zieleń zostanie ustalona pomiędzy Kreatywna Zieleń a Zamawiającym przed wydarzeniem.
 3. Zmiany ilości zamawianych produktów na umowie można dokonać maksymalnie na tydzień przed wysyłką o maksymalnie +/-15% (w górę wyłącznie po weryfikacji dostępności towaru).
 4. Wypożyczane artykuły zostaną dostarczone z powrotem do Kreatywna Zieleń w stanie nienaruszonym do 2 dni roboczych po dacie wydarzenia osobiście lub poprzez kuriera. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów zostaną naliczone dodatkowe koszty które pokryje Zamawiający.

1 – 5 dni – standardowa cena

6 – 7 dni – standardowa cena x1,25

8 – 10 dni – standardowa cena x1,75

11 – 14 dni – standardowa cena x2

15 – 21 dni – standardowa cena x2,5

22 – 30 dni – standardowa cena x3

 1. Kreatywna Zieleń nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej.

Jeśli zauważysz naruszenie opakowania, paczka przyniesiona przez kuriera ma ślady wgnieceń itp., odbierz paczkę, a następnie koniecznie zrób zdjęcie przed rozpakowaniem jej. Jeśli zawartość faktycznie jest uszkodzona, należy zrobić zdjęcia zniszczonej paczce, opakowaniu i produktom oraz jak najszybciej skontaktować się z nami. Złożymy interwencję, a kurier podjedzie następnego dnia roboczego, aby spisać protokół reklamacyjny. Odpowiedzialność za uszkodzenie paczki w transporcie spoczywa na przewoźniku. Wszystkie paczki są ubezpieczone zgodnie z wartością. Jeśli jesteśmy w stanie, możemy wysłać towar na wymianę, aby nie pozostawić Cię bez dekoracji.

 1. W przypadku dokonania przez Zamawiającego uszkodzeń przedmiotu umowy, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, zostanie naliczona opłata którą pokryje Zamawiający. W przypadku możliwości naprawy zostanie naliczona opłata za koszt naprawy którą pokryje zamawiający. Do uszkodzeń w przypadku produktów materiałowych zaliczane są również plamy z wosku, których nie da się usunąć poprzez standardowe czyszczenie. Koszt ich zostaną naliczone, które pokryje zamawiający.
 2. W przypadku deklaracji zwrotu czystych produktów, muszą one zostać odesłane czyste i wyprasowane (materiały), tj. w stopniu nadającym się do ponownego użycia. Kreatywna Zieleń Wypożyczalnia Dekoracji zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości. Jeśli produkty zostaną uznane za wymagające ponownego wyczyszczenia, koszt czyszczenia zostaną naliczone, które pokryje Zamawiający.
 3. W przypadku nie zwrócenia wypożyczanych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.
 4. Ogólną wartość prac określa Kreatywna Zieleń na podstawie udostępnionej oferty i zamówienia Zamawiającego.
 5. Koszt przesyłki kurierskiej doliczany jest do zamówienia.
 6. Koszt przesyłki zwrotnej do Kreatywna Zieleń pokrywa Zamawiający, chyba że strony ustalą inaczej.
 7. W przypadku otrzymania towaru na palecie, klient musi dokonać zwrotu towaru oraz palety. Paleta, tak samo jak produkty, jest wypożyczana klientowi na potrzeby transportu i obowiązują w jej przypadku wszystkie punkty dotyczące zasad wypożyczenia. Klient zobowiązuje się do zwrotu tej samej palety, na której otrzymał towar, w stanie nienaruszonym. W przeciwnym wypadku wartość palety zostanie naliczona opłata którą pokryje Zamawiający.
 8. Zamawiający otrzymuje umowę wypożyczenia w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Na wpłatę zadatku, zgodnie z umową, Zamawiający ma 3 dni robocze. Po tym czasie rezerwacja przepada, a umowa traci ważność.
 9. Pełna kwota należna za wypożyczenie zostanie przekazana Kreatywna Zieleń nie później niż 7 dni przed spodziewaną datą wysyłki lub odbioru, w gotówce lub przelewem na konto:

 Kreatywna Zieleń Katarzyna Kowalska
ul. Średnia 32/34; 26-600 Radom
NIP: 1231394962; REGON: : 369974696
nr konta
ING Bank Śląski
Konto 10 1050 1793 1000 0097 0028 0929

 1. Ewentualne stwierdzone uszkodzenia lub braki artykułów (np. zbite szyby, plamy, dziury itp.) muszą być zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie po odbiorze przesyłki.
 2. Jeżeli jakiekolwiek uszkodzenia, braki w artykułach itp… zostaną zgłoszone po terminie uroczystości, nie stanowić to będzie podstaw do zgłoszenia reklamacji ze względu na to, że niemożliwym staje się stwierdzenie, czy do uszkodzeń lub zagubienie nie doszło podczas użytkowania.
 3. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego po wpłacie zadatku nie jest on zwracany.
 4. przypadku rezygnacji przez Zamawiającego w terminie do dwóch tygodni przed uroczystością, : Kreatywna Zieleń tytułem kary umownej ma prawo zatrzymać 70% ogólnej wartości usługi.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które Kreatywna Zieleń nie będzie w stanie dostarczyć przedmiotów zawartych w umowie (częściowo albo w całości), Kreatywna Zieleń zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (produkty zastępcze, częściowa realizacja, własny transport itp. w zależności od zaistniałej sytuacji). Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony przez Zamawiającego zadatek zostaje mu zwrócony zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.
 6. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe. Ostateczne rozliczenie reklamacji nastąpi do 14 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu towarów.
 8. Kolory produktów widoczne na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów, a w przypadku zdjęć z realizacji również ze względu na oświetlenie na sali i styl obróbki fotografa.
 9. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Kreatywna Zieleń w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest Kreatywna Zieleń Katarzyna Kowalska ul. Grochowskiego 13/18 05-500 Piaseczno . Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy Kreatywna Zieleń .

W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z Kreatywna Zieleń na adres e-mail: biuro@kreatywnazielen.pl

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Skontaktuj się z nami!

Wedding Expert
500-810-277

Bądź zawsze na bieżąco